2017

Tavunkon kizárólag érvényes állami horgászjegy birtokában lehetséges a területi engedélyek kiváltása. Az állami és területi jegyekkel kapcsolatosan, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, ill. annak kiegészítő rendelete az irányadó. Az érvényes állami horgászjegy megléte a külföldi állampolgárok esetében is kötelező.

 • Tavunkon csak úgynevezett Sporthorgász jegy váltható, tehát a haltartó használata nem engedélyezett. 
 • A tó területére érkező minden horgásznak (csapatnak) kötelezően rendelkezni kell a halakat kímélő peremmel rendelkező pontymatraccal vagy halbölcsővel, bojlis merítőhálóval (1x1x1 m.), és sebfertőtlenítővel. Ezek esetleges hiányában a hiányzó eszközök bérlés útján pótolhatóak a halőrházból.
 • Szigorúan Tilos a kifogott halat haltartóba tenni, még fényképezés céljából sem! Az eltárolt hal lopásnak minősül!
 • A kifogott halat Szigorúan Tilos elvinni a vízből, továbbá nincs lehetőség a kifogott halak megvásárlására sem !
 • A rend és a tisztaság érdekében a keletkezett hulladékot, a halőrháznál elhelyezett hulladéktárolóban kell elhelyezni, melyhez a halőr szemetes zacskót biztosít a horgászok részére.  A horgászat megkezdését megelőzően a horgász köteles, a horgászhelyen lévő szemetet összegyűjteni.
 • A telefonon történő helyfoglalásokat minden nap reggel 9.00 –órától délután 16.00- óráig tudjuk fogadni.

A horgászjegy váltója maximum 2 horgászbottal és botonként legfeljebb egy horoggal jogosult horgászatra. Kizárólag ún. elhagyós végszerelék használható, amelyet szúrópróba szerűen ellenőrzünk. A szerelék összeállításánál TILOS pl. az ólom elhagyását akadályozó forgók közbeiktatása.

 • A fonott zsinór a szerelék teljes hosszában való alkalmazása Tilos !

Szigorúan TILOS a halak bármilyen módszerrel való megjelölése, esetleges csonkítása.  A kifogott hallal minden horgász köteles a lehető legkíméletesebb módon bánni, és a lehető legrövidebb időn belül azt a vízbe visszahelyezni.  A hallal durván bánó horgászt a tó területéről a tógazda kitilthatja.

 • A halak fényképezése kizárólag guggoló testhelyzetben, a halat a halbölcső felett tartva végzendő.

Tilos a halak álló testhelyzetben való fényképezése.  A halak halbölcsőn való elhelyezése előtt, minden esetben kérjük a bölcső vízzel való lelocsolását.

Horgászat időtartama:

Március 01-től - Szeptember 31 – ig.

Nappali horgászat: reggel 6.00 órától délután 18.00 óráig tart.

 Éjszakai horgászat: délután 18.00 órától reggel 6.00  óráig tart.

Október 01-től - November 30-ig.

Nappali horgászat: reggel 7.00 órától délután 16.00 óráig tart.

 Éjszakai horgászat: délután 16.00 órától reggel 7.00  óráig tart.

 • Éjszakai horgászjegy külön nem váltható.  Éjszakai horgászat csak 24 órás jegy megváltásával lehetséges.
 • Március 01-től Szeptember 31-ig kapunyitás:  6.00- órakor, kapuzárás 22.00- órakor ! 
 • Október 01-től November 30-ig kapunyitás:  7.00- órakor, kapuzárás 20.00- órakor !
 •  A horgásztóhoz érkező horgászok és vendégek ettől eltérő időpontban, csak rendkívüli esetben hagyhatják el a horgásztavat.

Tilos !

A tóban fürdeni, csónakázni, állatot fürdetni tilos !  A horgászat elől elzárt területen horgászni, tartózkodni, a kialakított környezetet rongálni, a fákról ágakat letörni, levágni tilos ! Mások szándékos zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos ! Túlzott alkoholos befolyásoltság alatt álló személyekkel szemben a tó területén lévő tartózkodás megtiltható ! A horgásztó vizébe halat tenni halgazdálkodási és állategészségügyi okokból szigorúan tilos !

Kötelező !

 • Gépjármű csak abban az esetben parkolhat a horgászhelyen, ha a horgász nem hagyja el a helyét a horgászat befejezéséig. Ellenkező esetben a kijelölt parkolóban kell elhelyezni a járművet és kilépéskor lehet ismét igénybe venni azt.
 • A horgászokhoz érkező vendégek, családtagok gépjárműveit, minden esetben a halőrház mögötti kialakított parkolóban kell elhelyezni. Valamint a 3. látogatói személynek 500 Ft/12 óra illetve 1000 Ft/24 órás látogatói jegyet kell vásárolniuk.

Éjszakai horgászatkor a horgászhely folyamatos megvilágítása kötelező! A Területi engedély birtokosainak a horgászat megkezdése előtt a halőrháznál be kell jelentkezni, és területi jegyüket leadni.

Rendelkezések:

Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk és a szotyola-maghéj  eldobása is ! Tüzet gyújtani a mindenkori tűzvédelmi előírásoknak megfelelően, az erre a célra kialakított tűzgyújtó helyen szabad. Az etetőhajóval történő csali és horgászkészség célba jutatása, csak a kialakított bójasoron belül lehetséges. Az etetőhajóval történő más horgásztárs zavarása, és a halőr általi erre vonatkozó felszólítások sorozatos figyelmen kívül hagyása, a sporthorgász részére az egész éves etetőhajó használat eltiltását vonja maga után! A horgásztó területén és környékén bekövetkezett balesetekért, károkért felelőséget nem vállalunk !Kiemelt rendezvények esetén, a horgászat ideje, módja vagy egyéb feltételei korlátozásra kerülhetnek. A tógazda a korlátozás bevezetése előtt értesíti a tagokat, legalább két héttel korábban írásban a halőrháznál kifüggesztve, és saját weboldalán keresztül. A horgásztó területén a legnagyobb megengedett közlekedési sebesség 20 km/h. Az igazolvánnyal ellátott halőrök, társadalmi ellenőrök, a tárgyköri jogszabályok alapján jogosultak, a horgász okmányainak, felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére. Ellenőrzési szempontból a horgásztó területén tartózkodó nem horgászó vendégek, látogatók is horgásznak minősülnek. A halőröket hatósági feladatokat ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek.  A horgászrend nem ismerete a felelősségre vonás alól nem mentesít. A horgászrend rendkívüli esetben módosítható, erről a halőrháznál kaphat tájékoztatást. A horgász a szükséges engedélyek kiváltásával, valamint a horgászat megkezdésével egyben elismerte a szabályok ismeretét.

Kizáró rendelkezések:

Hallal való rossz bánásmód – Szemetelésért - Több bot használatáért - Kialakított környezet rongálásáért - Mások szándékos zavarása - Túlzott zajkeltés
A fentiek  megszegéséért, nem betartásáért,  a halőr illetve a tógazda több hónapos, illetve végleges eltiltást eszközölhet !